Bruk av Cookies

Personvernerklæring

 

Personvernerklæring

 

Oppdatert: 21.04.2020

 Denne personvernerklæring handler om hvordan jeg samler inn og bruker informasjon om kundene til Dora Design. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

 

Personopplysninger

 Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Dora Design og annen viktig informasjon om min behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

 Jeg avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset til Dora Solheim, som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos mine leverandører som meg selv.

 Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for Dora Design er samtykke eller avtale. Samtykket avgis ved din registrering til individuell rådgiving eller som mottaker av nyhetsbrevet.

 

Behandling av personopplysninger

 I min kundedatabase lagres følgende opplysninger om deg:

 For- og etternavn, telefon, adresse, e-post adresse, evt. firmanavn

  

Individuell rådgivning

 Når du bestiller rådgivningstjeneste fra Dora Design må du godkjenne at dine opplysninger legges i min kundedatabase. 

  

Nyhetsbrev

 Dora Design sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på mitt nyhetsbrev ber jeg om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli bruk til utsending av nyhetsbrev, og de øvrige opplysningene til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til din profil. For hvert nyhetsbrev som sendes har du som mottar brevet en mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser («unsubscribe»). Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktiv. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet mitt.

  

Nettside

 Jeg samler inn uidentifiserte opplysninger om besøk på www.doradesign.no for en utarbeidet statistikk, slik at jeg kan lage et mest mulig brukervennlig nettsted. Jeg kan ikke spore opplysningene tilbake til de enkelte brukerne. Alle data er anonymiserte og knyttet til en gruppe og vil ikke bli behandlet individuelt. Hvis du ikke vil bidra til analysen av bruken av mine nettsider, kan du reservere deg mot det.

  

Informasjonskapsler (Cookies)

 Ved å gå inn på mine nettsider, samtykker du til å få informasjonskapsler (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) i nettleseren din. Du kan avstå fra å godta lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer optimalt. Informasjonsark vil ikke være knyttet til deg som individ. En IP-adresse er definert som personlig opplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Dora Design bruker Google Analytics-funksjonen for å anonymisere IP-adresse før informasjonen blir lagret. Dermed kan de lagrede IP-adresser ikke brukes til å identifisere de enkelte brukerne. Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

  

Sosiale medier

Dora Design benytter Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier for å gi informasjon om mine aktiviteter. Dersom du følger meg på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

  

Google Analytics

 Dora Design tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Dora Design sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

  

Dine rettigheter

 Du har rett til å

  •  Motta informasjon
  • Kreve innsyn
  • Kreve retting
  • Kreve sletting med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven
  • Kreve begrensning
  • Dataportabilitet
  • Klage til tilsynsmyndighet
  • Protestere
    (som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III)  

 

Ta gjerne kontakt med meg på dora@doradesign.no hvis noe er uklar for deg.          

 

        

 

 

 

Les mer om Retningslinjer